Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jak mohu stanovit zatížení větrem na konstrukcích libovolného tvaru?

Odpověď

Nový samostatný program RWIND Simulation Vám nabízí možnosti pro simulaci proudění větru a generování zatížení větrem. Tyto možnosti je možné optimálně využít ve spojení s programem RFEM pro statické výpočty pomocí MKP resp. v programu RSTAB

Vstupní data
Přímé zadání modelů z programu RFEM nebo z programu RSTAB umožňuje stanovit relevantní parametry směru větru, které se budou analyzovat s výškově závislou větrnou náročností, na základě vetrového standardu. Výsledkem jsou příslušné zatěžovací stavy s globálně definovanými parametry.

Simulaci programu RWIND můžeme spustit také ručně, pokud neexistuje RFEM nebo RSTAB. Z tohoto důvodu lze data načíst z vektorové grafiky STL.

Dovedení terénu a budov životního prostředí do simulace je možné i ze souborů STL.

Výměnou dat mezi simulací pomocí programu RSTAB a RSTAB a RWIND Simulation můžeme snadno využít výsledky analýz větru jako zatěžovacích stavů v běžném pracovním prostředí RFEMu nebo RSTABu.

Služby RWIND Simulace
 • 3D analýza nestlačitelného proudění pomocí řešičů OpenFoam
 • Přímý import souborů do programů RFEM nebo RSTAB nebo STL
 • Snadné úpravy modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů
 • Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap
 • Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
 • Rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou
 • Modely turbulence k-epsilon a k-omega
 • Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
 • Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
 • Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
 • Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
 • Grafické zobrazení výsledků na rovinách Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole)
 • Grafické zobrazení a animace linií proudění

Klíčová slova

Vítr simulace proudění vzduchu zatížení větrem Generování zatížení větrem Digitální větrný tunel

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD