V programu RFEM bych chtěl zatížit mezikruží, které je vyobrazeno jako prut, pomocí generátoru zatížení. Zakřivený prut však není zohledněn. Čím to je?

Odpověď

Funkce [Generovat zatížení → Z plošného zatížení na pruty pomocí roviny...] předpokládá, aby definovaná rovina byla vytvořena pomocí polygonu. Pokud je zakřivený prut vytvořený z oblouků, nemůže rovina jako polygon nalézt vnější obrys oblouku, protože jde pouze o aproximaci. Krátce řečeno, zakřivené pruty nemohou být v programu RFEM zatíženy pomocí generátoru zatížení.

V tomto případě doporučujeme zakřivený prut vytvořit pomocí několika přímých prutových segmentů. Tak lze polygon vytvořit čistě. Pokud chceme rychleji vytvořit rohové uzly polygonu, doporučujeme v závislosti na počtu prutových segmentů tyto rohové uzly připravit například v programu Excel. Přitom je důležité číslování uzlů. Postup je popsán ve videu.

Klíčová slova

Zakřivený prut Oblouk Generátor zatížení

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD