V rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections bych chtěl posoudit profil, který není obsažený v databázi průřezů programu RFEM/RSTAB. Co mám udělat?

Odpověď

Obecné profily tvarované za studena je možné modelovat pomocí programu SHAPE-THIN. V základních údajích nejdříve zaškrtněte políčko "c/t-části a účinné průřezové charakteristiky" (Obrázek 01).

Obr. 01 - Základní údaje

Poté v záložce "c/t-části a účinný průřez" (Obrázek 02) v dialogu Parametry výpočtu vyberte možnost "EN 1993-1-3 (profil tvarovaný za studena)".

Geometrické poměry pro použitelnost normy je možné volitelně zkontrolovat v EN 1993-1-3 [1]. Za tímto účelem je nutné zaškrtnout příslušná zaškrtávací políčka. Pokud nejsou splněny geometrické podmínky, zobrazí se před výpočtem upozornění.

Obr. 02 - Parametry výpočtu

Nejdříve je nutné zadat prvky průřezu. Nominální hodnoty přímých šířek se zpravidla generují automaticky z geometrických podmínek, lze je ovšem také uživatelsky definovat v tabulce "1.7 Výchozí šířky podle 1993-1-3" (Obrázek 3) nebo v příslušném dialogu.

Obr. 03 - Tabulka 1.7 Výchozí šířky podle EN 1993-1-3

Výztuhy je potom možné zadat v tabulce "1.8 Výztuhy", případně v příslušném dialogu (Obrázek 04).

Obr. 04 - Tabulka 1.8 Výztuhy

Panel je nutné zadat v tabulce "1.9 Panely" (Obrázek 05) nebo v dialogu. Za tímto účelem je nutné vybrat prvky panelu. Výztuhy v panelu jsou rozpoznány automaticky.

Obr. 05 - Tabulka 1.9 Panely

Pro posouzení profilu tvarovaného za studena v RF-/STEEL Cold-Formed Sections stačí zadat výztuhy a panely profilu. Účinný průřez není třeba v programu SHAPE-THIN dodatečně počítat. Proto můžeme spustit výpočet a upozornění (Obrázek 06) potvrdit tlačítkem "OK".

Obr. 06 - Upozornění "Charakteristiky účinného průřezu nebudou spočítány."

Po uložení spočítaného profilu je možné profil načíst do programu RFEM nebo RSTAB.

Klíčová slova

Profil tvarovaný za studena Průřez tvarovaný za studena

Literatura

[1]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1‑3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting; EN 1993‑1‑3:2010‑12

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE THIN 9.xx

Samostatný program

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů
včetně za studena tvarovaných průřezů

Cena za první licenci
1 300,00 USD