Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Chciałbym zaprojektować przekrój w przekrojach zimnogiętych RF-/STEEL, który nie jest zawarty w bibliotece przekrojów programu RFEM/RSTAB. Co mam zrobić?

Odpowiedź

Typowe przekroje formowane na zimno można modelować w SHAPE-THIN . W oknie Dane ogólne należy zaznaczyć pole wyboru „Części c/t i efektywne właściwości przekroju” (Rysunek 01).

Rysunek 01 - Dane ogólne

Następnie w zakładce „Części c/t Części i przekrój efektywny” w oknie dialogowym Parametry obliczeń należy wybrać opcję „EN 1993-1-3 (Przekrój formowany na zimno)”.

Opcjonalnie można sprawdzić warunki geometryczne pod kątem zastosowania normy określonej w EN 1993‑1-3 [1] , 5.2. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru. Jeżeli warunki geometryczne nie są spełnione, przed obliczeniami pojawi się komunikat o błędzie.

Rysunek 02 - Parametry obliczeń

Najpierw należy wprowadzić elementy przekroju. Obliczeniowe szerokości płaskie są zazwyczaj generowane automatycznie na podstawie warunków geometrii, ale można je też utworzyć zgodnie z definicją w tabeli "1.7. | EN 1993-1-3 "(Rysunek 03) lub w odpowiednim oknie dialogowym.

Rysunek 03 - Tabela 1.7 Nominalne szerokości płaskie | EN 1993-1-3

Następnie można zdefiniować usztywnienia w tabeli "1.8 Usztywnienia" lub w odpowiednim oknie dialogowym (Rysunek 04).

Rysunek 04 - Tabela 1.8 Usztywnienia

Ponadto należy wybrać panel wyboczeniowy w tabeli "1.9 Panele wyboczeniowe" (Rysunek 05) lub w oknie dialogowym. W tym celu należy wybrać elementy panelu wyboczeniowego. Usztywnienia znajdujące się w usztywnionym panelu są automatycznie rozpoznawane.

Rysunek 05 - Tabela 1.9 Panele

Do obliczenia przekroju formowanego na zimno w przekrojach RF-/STEEL formowania na zimno wystarczy zdefiniować usztywnienia i panele przekroju. W programie SHAPE-THIN nie ma konieczności dodatkowego obliczania przekroju efektywnego. W ten sposób można rozpocząć obliczenia i kliknąć "OK", aby potwierdzić komunikat ostrzegawczy (Rysunek 06).

Rysunek 06 - Ostrzeżenie „Nie można obliczyć efektywnych wartości przekroju”

Po zapisaniu obliczonego przekroju można go zaimportować do programu RFEM lub RSTAB.

Słowa kluczowe

Przekrój formowany na zimno

Literatura

[1]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1‑3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting; EN 1993‑1‑3:2010‑12

Do pobrania

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Charakterystyki przekrojów Cienkościenne
SHAPE THIN 9.xx

Program samodzielny

Properties and stresses of thin-walled and cold-formed cross-sections

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD