Zadání prvku žebra v programu RFEM 6

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Jak mohu modelovat prvek žebro v programu RFEM 6?

Odpověď

Prvek žebro lze snadno modelovat v programu RFEM 6 tak, že v rozbalovacím seznamu na obrázku 1 změníte Typ prutu z "Nosníku" na "Žebro".

Poté, co je v záložce Průřez přiřazen průřez a materiál, lze v nové záložce s názvem "Žebro" nastavit mnoho parametrů.

V záložce "Žebro" lze vybrat Uspořádání žebra a zadat jednou nebo dvě plochy, do kterých je žebro integrováno. Poté lze ve sloupci Pořadnice vytvořit segmenty pomocí procent (přednastaveno) nebo délek. Tyto dvě možnosti lze zaměnit pomocí tlačítka "%" - Přepnout relativní/absolutní ordináty. Pomocí segmentů lze prut rozdělit a použít pro každou část jiné parametry. Na tuto délku se odkazuje v následujícím seznamu parametrů.

Prvním parametrem je Typ zadání, kde si můžeme vybrat, zda chceme upravit segment, prut nebo zadat uživatelsky. Uživatelské zadání umožňuje zadat vlastní délku pro Lref/8. Výběrem prutu se nastaví Lref na délku prutu. Výběrem segmentu se nastaví Lref na délku segmentu.

Poté lze parametry "šířky" zadat buď ručně, nebo je lze stanovit na základě referenční délky nebo EC2. Tyto možnosti jsou spolu s následujícími parametry vidět na obrázku 2. Zde jsou jejich definice:

bint: představuje vnitřní integrační šířku plochy.

beff: představuje účinnou šířku použitou v addonu Posouzení železobetonových konstrukcí.

bmax: představuje maximální možnou hodnotu pro bint a beff.

Pokud stisknete tlačítko rovná se "=", pak se parametry bint a beff nastaví shodně.

Klíčová slova

Žebro Beton Prut Typ prutu

Napište komentář...

Napište komentář...

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 14. června 2023 16:00 - 17:00 CEST

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Webinář 15. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. června 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 22. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 29. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Webinář 29. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 31. května 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 24. května 2023 16:00 - 17:00 CEST