1941x
005355
6.3.2023

Zadání prvku žebra v programu RFEM 6

Jak mohu modelovat prvek žebro v programu RFEM 6?


Odpověď:

Prvek žebro lze snadno modelovat v programu RFEM 6 tak, že v rozbalovacím seznamu na obrázku 1 změníte Typ prutu z "Nosníku" na "Žebro".

Poté, co je v záložce Průřez přiřazen průřez a materiál, lze v nové záložce s názvem "Žebro" nastavit mnoho parametrů.

V záložce "Žebro" lze vybrat Uspořádání žebra a zadat jednou nebo dvě plochy, do kterých je žebro integrováno. Poté lze ve sloupci Pořadnice vytvořit segmenty pomocí procent (přednastaveno) nebo délek. Tyto dvě možnosti lze zaměnit pomocí tlačítka "%" - Přepnout relativní/absolutní ordináty. Pomocí segmentů lze prut rozdělit a použít pro každou část jiné parametry. Na tuto délku se odkazuje v následujícím seznamu parametrů.

Prvním parametrem je Typ zadání, kde si můžeme vybrat, zda chceme upravit segment, prut nebo zadat uživatelsky. Uživatelské zadání umožňuje zadat vlastní délku pro Lref/8. Výběrem prutu se nastaví Lref na délku prutu. Výběrem segmentu se nastaví Lref na délku segmentu.

Poté lze parametry "šířky" zadat buď ručně, nebo je lze stanovit na základě referenční délky nebo EC2. Tyto možnosti jsou spolu s následujícími parametry vidět na obrázku 2. Zde jsou jejich definice:

bint: představuje vnitřní integrační šířku plochy.

beff: představuje účinnou šířku použitou v addonu Posouzení železobetonových konstrukcí.

bmax: představuje maximální možnou hodnotu pro bint a beff.

Pokud stisknete tlačítko rovná se "=", pak se parametry bint a beff nastaví shodně.


Autor

Alex Bacon je zodpovědný za školení zákazníků, technickou podporu a vývoj programů pro severoamerický trh.