404x
004864
26.4.2024

Fázované průřezy v addonu Analýza fází výstavby (CSA)

V addonu Analýza fází výstavby (CSA) můžete použít složené průřezy prostřednictvím takzvaných fázovaných průřezů. V průběhu fází výstavby lze postupně aktivovat nebo deaktivovat části průřezu typu "Parametrický - masivní II".