466x
001295
4.4.2024

Mýtná stanice Dawang v Shaanxi, Čína

Zvláště zajímavý projekt našeho zákazníka představuje vysokorychlostní mýtná stanice společnosti Jiangsu Jingong Space Structure Co., Ltd. V tomto projektu nese membránu inovativní obloukový nosník, který je nejen zajímavý na pohled, ale vyznačuje se také zvláštními vlastnostmi.

Pro omezení průhybu obloukové konstrukce byla na obou stranách instalována lana. Ta jsou zajištěna technickou inovací: čtyřmi příhradovými sloupy ve tvaru loďky.

Konstrukce

Moment setrvačnosti příhradových sloupů loďkovitého tvaru se mění průběžně po délce sloupů a dosahuje maximální hodnoty ve středu rozpětí sloupů. Sloupy tak dosahují vyšší stability než srovnatelné sloupové konstrukce.

Vzhledem k neobvyklému uspořádání konstrukce bylo třeba použít program RWIND pro výpočet rozložení tlaku větru. Pro posouzení ocelové konstrukce a také pro detailní model upnutí lan se použil program RFEM.

Komplexní řešení společnosti Dlubal Software umožnilo provést simulaci ve větrném tunelu, form-finding lana, posouzení ocelové prutové konstrukce i detailní analýzu uzlů metodou konečných prvků v jediném softwaru.

Investor Výbor pro řízení výstavby a rozvoje nové oblasti Shaanxi Xixian
Statický výpočet Jiangsu Jingong Space Structure Co., Ltd.


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 724
Počet linií 2158
Počet prutů 1926
Počet ploch 136
Počet těles 0
Počet zatěžovacích stavů 9
Počet kombinací zatížení 68
Počet kombinací výsledků 0
Celková hmotnost 197,899 t
Rozměry 175,000 x 52,177 x 60,600 m

Máte nějaké otázky?