Zadání fází výstavby při vytváření modelu

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Addon Analýza fází výstavby (CSA) umožňuje posuzovat prutové, plošné a objemové konstrukce v programu RFEM 6 s ohledem na konkrétní fáze výstavby související s procesem výstavby. To je důležité, protože budovy se nestaví najednou, ale postupným kombinováním jednotlivých konstrukčních částí. Jednotlivé kroky, ve kterých se do budovy přidávají konstrukční prvky a zatížení, se nazývají fáze výstavby, zatímco samotný proces se nazývá stavební proces. Konečný stav konstrukce je tak k dispozici po dokončení stavebního procesu; tedy po všech fázích výstavby. U některých konstrukcí může být vliv stavebního procesu (tedy všech jednotlivých fází výstavby) významný a je třeba ho zohlednit, aby se předešlo chybám ve výpočtu. Obecný popis addonu CSA byl poskytnut v odborném článku „Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6“.

Vzhledem k tomu, že k jednotlivým fázím výstavby jsou přiřazeny různé části konstrukce, je třeba zohlednit vlastní tíhu těchto konstrukčních prvků, které jsou v dané fázi aktivní. Pokud je celá konstrukce nebo její části vystaveny dalšímu zatížení v souvislosti s podmínkami prostředí nebo metodou výstavby, je třeba je také zohlednit. Do definice fází výstavby je třeba na jedné straně zahrnout změny modelu a na druhé straně zatížení. Tento článek se nyní zaměří na změny modelu, zatímco změny zatížení popíšeme v některém z následujících článků v databázi znalostí.

Praktický příklad

Konstrukce má 21 podlaží a každé podlaží se přidává do samostatné stavební fáze, což dohromady tvoří 21 po sobě jdoucích fází. Konstrukční prvky přidávané v jednotlivých fázích jsou: betonové desky o tloušťce 20 cm, smykové jádro tvořené stěnami o tloušťce 40 cm a sloup o průřezu 20x20 cm. Výška podlaží činí 3 m. Pokud provedeme výpočet MKP na této konstrukci jako na celém modelu (tedy bez zohlednění jednotlivých fází výstavby), dostaneme výsledky pro vnitřní síly a deformace, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.

Ze zobrazení deformací je vidět, že desky jsou zavěšeny na vnitřním jádře. Z hlediska vnitřních sil od prvního do posledního podlaží momenty okolo podpory rostou, zatímco momenty v poli klesají. Důvodem je rozdílné rozdělení tuhosti konstrukce a skutečnost, že desky jsou zavěšeny na jádře. Ve skutečnosti není konstrukce postavena najednou; tíha se aplikuje postupně a výsledky deformací a vnitřních sil se liší od těch, které jsou zobrazeny na výše uvedených obrázcích. Za tímto účelem je třeba definovat jednotlivé fáze výstavby.

Nejdříve je třeba v Základních údajích modelu aktivovat addon Analýza fází výstavby (CSA) (obrázek 3). V navigátoru se pak zobrazí Fáze výstavby. Fáze lze zadat také z hlavní nabídky (Vložit → Fáze výstavby).

Pro zadání nové fáze výstavby v programu RFEM 6 je třeba definovat změny, které se mají provést ve srovnání s dříve definovanou fází. Tyto změny lze vztáhnout k prutům, plochám, tělesům, liniovým podporám, uzlovým podporám, liniovým kloubům, liniovým svarům, kontaktům mezi plochami nebo tuhým vazbám. V záložce Základní údaje v dialogu Fáze výstavby je třeba vybrat ty, které jsou důležité pro danou fázi výstavby. Například pro definování první fáze procesu výstavby v tomto příkladu je třeba zohlednit pruty, plochy a uzlové a liniové podpory (obrázek 4).

Tímto způsobem budete moci přidat nebo deaktivovat prvky pro určitou fázi výstavby. Provedeme to tak, že vybereme požadované prvky v grafice nebo zadáme jejich číslo do vstupního pole (obrázek 5).

Při zadání následujících fází výstavby (např. FV2) se vybrané prvky přidávají k prvkům vybraným v předchozích fázích (tj. FV1). Proto jsou všechny aktivní v aktuální fázi, jak je znázorněno na obrázku 6.

Je důležité si uvědomit, že jeden prvek nelze přidat ve více fázích. Přesněji řečeno, prvky, které jste přidali v jedné fázi, nelze přidat v jiné. Například plocha č. 11 byla přidána v druhé fázi (viz obrázek 6), a proto ji nelze vybrat v následující (třetí) fázi (obrázek 7).

Jakmile jsou fáze výstavby definovány v modelu, je důležité zohlednit rozdílná zatížení, která jsou s každou fází spojena. O tom budeme hovořit v některém z následujících článků v databázi znalostí.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Stavební proces Analýza fází výstavby

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 741x
  • Aktualizováno 11. ledna 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 2. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 16. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 30. března 2023 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 26. ledna 2023 9:00 - 13:00 CET

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 25. ledna 2023 9:00 - 11:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 19. ledna 2023 9:00 - 13:00 CET

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 21. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 19. prosince 2022 9:00 - 11:30 CET

Integrace Revitu, IFC a DXF do programu RFEM 6 (USA)

Integrace Revitu, IFC a DXF do programu RFEM 6 (USA)

Webinář 15. prosince 2022 14:00 - 15:00 EDT

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Webinář 15. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 12. prosince 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RFEM 6
RF-STAGES

Doplňkové analýzy

Pomocí addonu Analýza fází výstavby (CSA) lze v programu RFEM zohlednit proces výstavby (prutových, plošných a objemových konstrukcí).

Cena za první licenci
1 650,00 EUR