Horská dráha Dragon Flight, Ning-po, Čína

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce Maurer Söhne GmbH & Co. KG
Mnichov, Německo
www.maurer.eu
Investor Romon U-Park
Ning-po, Čína

V mnoha průmyslových odvětvích je Čína trhem budoucnosti. Výjimkou není ani oblast zábavního průmyslu, kde působí i německá firma Maurer Söhne. Ta byla pověřena postavit horskou dráhu Dragon Flight v zábavním parku Romon U-Park v čínském městě Ning-po. Jedná se o první horskou dráhu typu X‑Train Flying Launch Coaster (vystřelovací létající dráha), kterou firma Maurer Söhne navrhla.

Dráha o délce 504 m se skládá ze sedmi prvků horské dráhy se třemi inverzemi. Souprava vozíku (X-train) pojme 20 cestujících a během jízdy maximální rychlostí 90 km/h dosáhne několikrát přetížení až 4,5 G.

Konstrukce

Plocha základu měří 113 m x 51 m. V nejvyšším bodě dráhy zvaném top hat dosahuje výška vrcholu přibližně 30 m. Celou stavbu tvoří trubková konstrukce s 6201 prvky a 86 průřezy.

Statika

Výpočet statiky dráhy byl proveden v programu RSTAB. Model i zatížení koly byly importovány z dynamické simulace pomocí přídavného modulu RS-COM.

Analýza včetně posouzení mezního stavu únosnosti a únavy materiálu proběhla v souladu s čínskými a evropskými normami. Výsledky z programu RSTAB pak přenesla firma Maurer Söhne pro posouzení únavy materiálu rovněž pomocí přídavného modulu RSCOM. Posouzení dle norem EN 1993-1-9 a GB 50017 se následně provedlo ve specializovaných programech.

Výsledky z těchto programů se pak znovu převedly pomocí přídavného modulu RS-COM do programu RSTAB, kde se zobrazily graficky při renderování celého modelu konstrukce.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
RS-COM 8.xx

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní COM

Cena za první licenci
580,00 USD