Vykládací terminál v průmyslové zóně v Isère, Francie

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

3. června 2018

001113

Francie

RFEM

Železobetonové konstrukce

Inženýrská kancelář Études Techniques Lyonnaises byla pověřena návrhem základů pro nový vykládací terminál v průmyslové zóně ve francouzském departementu Isère.Nový vykládací terminál je tvořen ocelovou konstrukcí, která stojí na základové desce. Celková plocha se dělí na dvě části: dopravní a vykládací zónu pro kolejová vozidla a část s jámou a dopravní zónou pro vysokozdvižné vozíky.

Statický výpočet Études Techniques Lyonnaises, Francie

Rozměry základové desky

Model

Konstrukce

Základová deska ze železobetonu přenáší zatížení z 16 sloupů ocelové konstrukce a sama je podepřena 41 vrtanými pilotami. Během výpočtu byl model základové desky vystaven několika různým druhům zatížení (užitné zatížení, zatížení sněhem, zatížení větrem, seismické zatížení).

V oblasti jámy je základová deska vystavena zatížení způsobenému jejím naplněním. V místě pojezdu kolejových vozidel byla vygenerována pohyblivá zatížení prostřednictvím přídavného modulu RF-MOVE Surfaces. Při posouzení základové desky se vycházelo celkem ze 40 zatěžovacích stavů. Po automatickém generování kombinací zatížení byly nastavením filtrů ponechány jen ty rozhodující.

Modelování základové desky

Základová deska o délce 31,20 m a šířce 11,03 m byla vymodelována jako plošný prvek.
Paty ocelových sloupů jsou vetknuty do základové desky.

Zatížení ocelovou konstrukcí byla vložena jako uzlová zatížení do oblasti umístění základových patek. Pružné podpory v programu RFEM simulují vrtané piloty. Funkce programu RFEM „Pružné podepření - Sloup v Z“ umožnila upravit síť konečných prvků na hlavicích pilot.

Pro posouzení pohyblivých zatížení způsobených kolejovými vozidly bylo nutné zadat v přídavném modulu RF-MOVE Surfaces jejich osovou polohu, zatížení a směr pohybu. Modul pak ze vstupních dat automaticky vygeneroval několik zatěžovacích stavů.

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 700x
  • Aktualizováno 15. září 2020

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM pro studenty | USA

Online školení 21. dubna 2021 13:00 - 16:00 CDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 CET

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v RFEMu

Webinář 20. srpna 2020 14:00 - 15:00 CDT

Posouzení betonu podle CSA A23.3:19 v RFEMu

Posouzení betonu v programu RFEM podle CSA A23.3:19

Webinář 14. května 2020 14:00 - 15:00 CDT

Informační model budovy (BIM)

Integrace MKP programu RFEM v BIM

Webinář 17. července 2014

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MOVE Surfaces 5.xx

Přídavný modul

Generování pohyblivého zatížení na plochy

Cena za první licenci
540,00 USD