Vykládací terminál v průmyslové zóně v Isère, Francie

Projekt zákazníka

Návrh nosné
konstrukce
Études Techniques Lyonnaises, Francie

Rozměry základové desky

Inženýrská kancelář Études Techniques Lyonnaises byla pověřena návrhem základů pro nový vykládací terminál v průmyslové zóně ve francouzském departementu Isère.

Nový vykládací terminál je tvořen ocelovou konstrukcí, která je založena na základové desce. Celková plocha se dělí na dvě části: dopravní a vykládací zónu pro kolejová vozidla a část s jámou a dopravní zónou pro vysokozdvižné vozíky.

Konstrukce

Základová deska ze železobetonu přenáší zatížení z 16 sloupů ocelové konstrukce a sama je podporována 41 vrtanými pilotami. Během výpočtu byla základová deska vystavena několika různým druhům zatížení (užitné zatížení, zatížení sněhem, zatížení větrem, seismické zatížení).

V oblasti jámy je základová deska vystavena zatížení způsobeného jejím naplněním. V místě pojezdu kolejových vozidel byla vygenerována pohyblivá zatížení prostřednictvím přídavného modulu RF-MOVE Surfaces. Při posouzení základové desky se vycházelo celkem ze 40 zatěžovacích stavů. Po automatickém generování kombinací zatížení byly nastavením filtrů ponechány jen ty rozhodující.

Modelování základové desky

Základová deska o délce 31,20 m a šířce 11,03 m byla vymodelována jako plošný prvek.  Paty ocelových sloupů jsou vetknuty do základové desky.

Zatížení ocelovou konstrukcí byla vložena jako uzlová zatížení do oblasti umístění základových patek. Pružné podpory v programu RFEM simulují vrtané piloty. Funkce programu RFEM „Pružné podepření - Sloup v Z“ umožnila upravit síť konečných prvků na hlavicích pilot.

Pro posouzení pohyblivých zatížení způsobených kolejovými vozidly bylo nutné zadat v přídavném modulu RF-MOVE Surfaces jejich osovou polohu, zatížení a směr pohybu. Modul pak ze vstupních dat automaticky vygeneroval několik zatěžovacích stavů.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MOVE Surfaces 5.xx

Přídavný modul

Generování pohyblivého zatížení na plochy

Cena za první licenci
540,00 USD