2881x
001224
18.11.2021

Prosklený světlík v hotelu Ritz v Madridu, Španělsko

Hotel Ritz je luxusní 5hvězdičkový hotel v Madridu. Nechal ho postavit král Alfonso XIII. v roce 1910 jako královský hotel. Po více než 100 letech provozu prochází v současné době kompletní rekonstrukcí.

Rekonstrukce zahrnuje vybudování nového velkého světlíku nad hlavním sálem. Při návrhu světlíku se vycházelo z původní podoby, která byl při předchozích přestavbách zakryta neprůhlednou deskou.

Světlík se skládá ze dvou různých částí: nižší haly s klenbou o délce 13,1 m a šířce 8,8 m a vyšší haly s lichoběžníkovou kupolí se zakulacenými rohy o rozměrech asi 11,9 m x 13,4 m. Je završena 1,0 m vysokou pyramidou, jejíž strany měří přibližně 5 x 5 m.

Konstrukce se skládá ze štíhlých ocelových svařovaných T-profilů a malých obdélníkových desek, které spojují hlavní nosníky a poskytují kompletní podepření skleněným výplním na čtyřech stranách. Skleněné tabule konstrukčně spolupůsobí tak, že stabilizují štíhlé profily ve čtyřech rozích kupole. Tuhý tažený prstenec po obvodu tvoří svařované nosníky z dutých RHS profilů a viditelné lano, které doplňuje prstenec kupole. Čtyřúhelníková pyramida na vrcholu kupole slouží jako tlačený prstenec pro zatížení v rovině a jako Vierendeelův nosník pro svislá zatížení. Konstrukční pruty jsou spolu svařeny, aby se dosáhlo úplného momentového spoje bez optického dopadu.

Při ověření stability konstrukce byly zohledněny stupeň volnosti ve vázaném kroucení, účinky druhého řádu a globální a lokální imperfekce.

Místo Hotel Mandarín Oriental Ritz,
Pl. de la Lealtad, 5, 28014 Madrid
Španělsko


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 3888
Počet linií 3122
Počet prutů 2273
Počet ploch 158
Počet zatěžovacích stavů 11
Počet kombinací zatížení 206
Počet kombinací výsledků 4
Celková hmotnost 85,101 t
Rozměry 28,553 x 14,454 x 13,765 m
Verze programu 5.27.00

Máte nějaké otázky?