2856x
001249
12.9.2022

Sportovní hala jako konzolová dřevěná konstrukce

Nová sportovní hala školy Alice Salomonové v Hannoveru je výjimečná z architektonického i statického hlediska. Dřevěná konstrukce spočívá na železobetonovém přízemí a vystupuje nad ním po stranách o 5,5 m.

Společnost MARX KRONTAL PARTNER, která patří k zákazníkům společnosti Dlubal Software, převzala odpovědnost mimo jiné za statické výpočty a použila při nich program RSTAB.

Konstrukce

V železobetonovém přízemí jsou umístěny 4 třídy a šatny. Nad ním byla postavena hala se 2 hracími plochami jako dřevěná konstrukce. Podstatný prvek interiéru haly přitom představuje pohledová střešní konstrukce. Hala je akusticky zcela izolována od přízemí. Elastomerová pásová ložiska pod spřaženým dřevobetonovým stropem tvoří jediné podepření konstrukce haly.

Přesah horního podlaží zajišťují příhradové konstrukce integrované do stěnových panelů. Zvláštnost přitom představují uzly. Zaprvé jsou navrženy tak, aby stěnové panely mohly být na staveniště dodávány jako uzavřené prefabrikáty a smontovány na místě v krátkém čase v celkovou konstrukci. Zadruhé byly vyvinuty detaily spojů s vysokou únosností a současně malou deformací za použití tahem namáhaných šikmých šroubů s plným závitem.

Místo Alice-Salomon-Schule
Kirchröder Str. 13
30625 Hannover
Německo
Investor Region Hannover
Hildesheimer Straße 20
30169 Hannover
Architektonický návrh [pfitzner moorkens] architekten
www.pfitzner-moorkens.de
Statický návrh MARX KRONTAL PARTNER
www.marxkrontal.com


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 711
Počet prutů 1331
Počet zatěžovacích stavů 16
Počet kombinací výsledků 21
Celková hmotnost 71,813 t
Rozměry 44,940 x 23,700 x 7,250 m
Verze programu 8.29.01

Máte nějaké otázky?