Kombinacje oddziaływań

Funkcja produktu

000032 22. września 2015 Modelowanie | Obciążenie RFEM RSTAB

Oddziaływania są automatycznie dobierane zgodnie z zasadami tworzenia kombinacji i wyświetlane jako tzw. „kombinacje oddziaływań”. Następnie można zdefiniować, które kombinacje oddziaływań będą ostatecznie brane pod uwagę przy generowaniu kombinacji obciążeń lub wyników. Na podstawie utworzonych kombinacji oddziaływań można oszacować sposób, w jaki zasady tworzenia kombinacji wpływają na ich liczbę.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD