Hromadný tisk jednotlivých posudků

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Programy pro posouzení prutů (například RF‑/STEEL EC3, RF‑/STEEL AISC nebo RF‑/STEEL AS) nenabízejí jen numerické vyhodnocení analýzy ve formě tabulek, ale také grafické zobrazení všech extrémních hodnot po délce prutu. V navigátoru „Výsledky“ lze v tomto případě nastavit, které složky posouzení se v diagramu zohlední (například pouze posouzení únosnosti nebo jen posouzení použitelnosti, obálka hodnot pro všechna posouzení a podobně).

Toto uspořádání pro zobrazení výsledků je také pro účely protokolu plně zahrnuto do sekce hromadného tisku. V případě modulu návrhu se v navigátoru Výsledky v nabídce označí různé skupiny návrhů a zobrazí se příslušné možnosti pro tisk. Pomocí možností „Samostatné obrázky“ nebo „Obálky“ lze vybrat, jak bude vypadat výstupní protokol:
Volba „Oddělit obrázky“ zobrazí ve vybraném výstupním protokolu všechny vybrané návrhové komponenty jako samostatný obrázek.
Volba 'Obrázek obálky' zobrazí extrémní výsledek všech vybraných návrhových prvků ve vybraném tiskovém protokolu pomocí obálky výsledků.

Abychom se vyhnuli chybám, program zobrazí v horní části každého výsledkového obrázku všechny uvažované komponenty výsledků. Všechny komponenty, které se používají v grafice obálek, jsou v grafice uvedeny odpovídajícím způsobem.

Klíčová slova

Hromadný tisk Složka posouzení Tiskový protokol Únosnost Stabilita Použitelnost

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD