Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

V modulu RF-PUNCH Pro používám sektorový model k určení součinitele pro zvýšení zatížení ß. Z důvodu singularit vnitřních sil plochy se ovšem hodnoty ß někdy nastaví příliš vysoko. Jak to zvládnu?

Odpověď

Je pravda, že singularity ve výpočtu FE ovlivňují také výsledky stanovení poměru LO ß pomocí sektorového modelu.

Plynulé rozmezí použité v modelu RFEMu nemají vliv na stanovení ß v modulu RF-PUNCH Pro.

Pokud jsou výsledky v kritickém kontrolovaném obvodu ovlivněny singularitami, můžeme sami použít faktor Zvýšení zatížení ß. "Převlečnou sílu v sektorech" můžeme zobrazit v navigátoru výsledků v okně RF-PUNCH Pro Results (Obrázek 01). Při stanovení faktoru ß se používá maximální hodnota všech sektorů.

V příspěvku najdeme také článek popisující součinitel pro zvýšení zatížení ß v databázi znalostí .

Nyní může odborník odhadnout, zda se má tato hodnota použít při stanovení součinitele LO nebo nikoli. V opačném případě může uživatel vyhodnotit rozdělení smykové síly v daných odvětvích (viz obrázek 01) a sám o sobě určí součinitel přírůstku zatížení ß (průměrová hodnota uvažovaného sektoru / průměrová hodnota na celém kontrolním obvodu).

Ve vstupním dialogu "1.5 Uzly protlačení" v modulu RF-PUNCH Pro lze přímo zadat součinitel zvýšení zatížení ß. Viz obrázek 02. Proto lze vyhnout singularitám při individuálním zadání součinitele pro zvýšení zatížení β.

Důležité je,
Program tak nemůže automaticky řídit. Tyto body je třeba vždy individuálně zkontrolovat a posoudit projektant.

Klíčová slova

Součinitel přírůstku zatížení ß Děrování Singularita Kritický obvod Rozdělení smykové síly

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD