Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text
Nové
FAQ 002809 CS 5. dubna 2019

Paul Kieloch Přídavné moduly RFEM RF-PUNCH Pro

V RF-STANZ Pro používám sektorový model k určení faktoru zvýšení zátěže ß.
Kvůli singularitám ve velikostech průsečíku povrchu jsou hodnoty ß-hodnoty někdy nastaveny příliš vysoko. Jak to zvládnu?

Odpověď

Je pravdou, že singularity ve výpočtu FE ovlivňují také výsledky stanovení faktoru zvýšení zatížení β pomocí sektorového modelu.

Rozsahy vyhlazení uvedené v modelu RFEM nemají žádný vliv na stanovení ß v RF-STANZ Pro.

Pokud jsou výsledky v kritické kruhové sekci ovlivněny singularitami, máte možnost specifikovat faktor zvýšení zátěže ß sami. K tomu je možné zobrazit "smykovou sílu v sektorech" v navigátoru výsledků výsledků RF-STANZ Pro (viz obr. 01). K určení koeficientu β se použije maximální hodnota všech sektorů.

V naší znalostní databázi naleznete také technický dokument určující faktor zvýšení zatížení ß.

Nyní můžete z hlediska techniky odhadnout, zda má být tato hodnota použita k určení faktoru zvýšení zátěže nebo ne. Pokud ne, můžete jako uživatel vyhodnotit průběh smykové síly v sektorech (viz obr. 01) a určit faktor zvýšení zátěže ß sami (průměrná hodnota uvažovaného sektoru / průměrná hodnota za celý kruhový řez).

V RF-STANZ Pro máte možnost přímo specifikovat faktor zvýšení zátěže ß ve vstupním dialogu „1.5 Vysekávací uzly“. Viz obrázek 02. Hodnoty vyplývající ze singularity tedy můžete zpracovávat individuálně specifikováním faktoru zvýšení zátěže β.

Důležité je:
Program k tomu nemůže dodat automaticky. Tyto body musí být vždy zkontrolovány a vyhodnocovány individuálně plánovačem.

Klíčová slova

Faktor zvýšení zátěže ß Děrování Jedinečnost Kritický kruhový řez Smykový gradient

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD