Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002837 CS

9. dubna 2019

René Flori Obecné RFEM RSTAB

Je možné, že v editoru vzorců existuje problém s jednotkami v kombinaci s parametry bezrozměrných hodnot?

Odpověď

Při použití vzorců s jednotkami a jednotkovými hodnotami je třeba věnovat zvláštní pozornost syntaxi. Pokud nejsou použity závorky, musí být mezi jednotku a aritmetické jednotky vložena mezera.

Klíčová slova

Editor vzorců Syntaxe Chyba

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD