Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Mohu své kombinace zatížení a kombinace výsledků uložit a znovu importovat do jiných modelů?

Odpověď

Ano, je to možné pomocí kombinačního schématu. Umožňuje vytvářet uživatelské předlohy.

Kombinační schéma lze otevřít z hlavní nabídky „Nástroje“. Zde definované schéma může být použito jako předloha pro načítání dat. Kombinační schéma lze vytvořit v libovolném modelu konstrukce a přistupovat k ní z libovolného modelu konstrukce.

V kombinačním schématu definujeme zatěžovací stavy, kombinace zatížení a výsledků s příslušnými parametry posouzení a se základním nastavením. V kombinačním schématu lze kromě počtu ZS, KZ a ZS definovat také faktory a typ superpozice.

Při vytváření nového modelu lze pak rychle přistoupit k těmto nastavením, a proto je třeba zadat pouze obsah zatěžovacích stavů (zatížení na pruty atd.). Pokud jsme již vytvořili několik schémat, můžeme vybrat jeden z nich z rozbalovacího seznamu.

Tlačítkem [Nový schéma] vytvoříme jinou kombinovanou schému. Lze tak kopírovat stávající zatěžovací stavy a kombinace stávajícího modelu.

Tlačítko [Generovat v zatěžovacích stavech definovaných v tabulkách, kombinacích zatížení a kombinacích výsledků] převede aktuální kombinační schéma do modelu.

Kombinační schémata lze také exportovat do Excelu a znovu importovat.

Uživatelsky definovaná kombinační schémata jsou standardně uložena v souboru KombinSchema.dat, který se standardně nachází ve složce kmenových dat „C: \ ProgramData \ Dlubal \ Global \ General Data“. Pokud tento soubor zkopírujete do jiného počítače, můžete v něm použít i kombinační schémata.

Klíčová slova

Schéma kombinací Zatěžovací stav Kombinace zatížení Kombinace výsledků

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD