Je možné upravit počáteční hodnoty průběhů teploty zadaných pro posouzení požární odolnosti? Například bych chtěl upravit počáteční hodnotu obsahu vlhkosti.

Odpověď

Posouzení požární odolnosti vychází z průběhu teploty uvedeného v Příloze A normy EN 1992-1-2.

Počáteční hodnoty průběhů teploty nelze v přídavných modulech (RF-/CONCRETE Members a RF-/CONCRETE Columns) upravit. Teplotní křivky podle Přílohy A normy EN 1992-1-2 jsou založené na následujících předpokladech:

  • Měrné teplo betonu odpovídá údajům podle normy EN 1992-1-2, 3.2.2.
  • Vlhkost činí 1,5 %. Pro vlhkosti vyšší než 1,5 % jsou uvedené teploty konzervativní.
  • Tepelná vodivost betonu je dolní mezní hodnota z normy EN 1992-1-2, 3.3.3.
  • Hodnota emisivity povrchu betonu je 0,7.
  • Součinitel přestupu tepla prouděním je 25 W/m2K.

Klíčová slova

Požární odolnost Posouzení požární odolnosti Průběh teploty

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE Columns 8.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD