3489x
001260
10.3.2023

Lávka pro pěší Freischütz

V rámci rozšíření spolkové silnice 236 na 4proudovou komunikaci mezi Dortmundem a přípojkou na dálnici Autobahn 1 ve Schwerte byla renovována stávající lávka pro pěší a cyklisty Freischütz.

Společnost Verkehrs- und Ingenieurbau Consult GmbH (VIC), která patří k našim zákazníkům, převzala odpovědnost za statické výpočty a realizační plánování lávky. Pro statickou analýzu použila program RFEM pro výpočty MKP a dále program SHAPE-THIN pro průřezové charakteristiky.

Konstrukce a posouzení

Lávku pro pěší a cyklisty tvoří v půdorysu zakřivený Vierendeelův nosník, který představuje příčník celé rámové konstrukce. V programu RFEM modelovala VIC hlavní nosnou konstrukci ocelového mostu s pruty z dutých komorových profilů a základy jako tělesa z betonu. Lávka má rozpětí asi 34 m. Jako užitné zatížení bylo třeba uvažovat jak zatížení pěším provozem, tak zatížení speciálním vozidlem.

Kromě statického výpočtu podle RE-ING 2-5, třída obtížnosti 3, bylo prověřeno také vibrační chování mostu. Výsledkem dynamické analýzy bylo, že běžný pěší provoz může vybudit konstrukci pouze k malému kmitání, které neovlivňuje její použitelnost.

Místo B236 - Freischütz
58239 Schwerte
 
Investor

DEGES
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
www.deges.de

Statika, návrh a realizační plánování

VIC Planen und Beraten GmbH
www.vic-gmbh.deSpecifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 510
Počet linií 384
Počet prutů 157
Počet ploch 44
Počet těles 4
Počet zatěžovacích stavů 1
Celková hmotnost 758,146 t
Rozměry 35,124 x 27,338 x 7,846 m
Verze programu 5.32.00

Máte nějaké otázky?