FAQ 000161 PL

Moduły dodatkowe RF-LTB LTB

Dlaczego współczynniki zeta używane w BGDK różnią się od współczynników z referencji?

Odpowiedź

Współczynnik ζ uwzględniający rozkład sił ściskających w pasie jest współczynnikiem korygującym w celu określenia krytycznego momentu zginającego K Ki dla określonych warunków brzegowych i obciążeń.

W RF- / BGDK ten współczynnik korekcji ζ zawsze odnosi się do największego momentu zginającego pręta zapasowego pod względem wartości bezwzględnej. Odniesienia wskazują współczynnik ζ często w odniesieniu do środka zapasowego pręta (patrz także instrukcja RF / BGDK).

W RF / LTB możliwe jest również ręczne określenie współczynnika zeta: W sekcji Określanie typu M-Ki wybierz opcję „Przypisz indywidualną LF / LK” (patrz rysunek).

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl