Solwer wartości własnych do wymiarowania prętów w RF-/STEEL AISC

Funkcja produktu

Definiowanie krytycznego momentu wyboczenia odbywa się w RF-/STEEL AISC poprzez zastosowanie solwera wartości własnych, co pozwala dokładnie określić krytyczne obciążenie wyboczeniowe.

Solver wartości własnej jest uzupełniony o okno graficzne, które służy do sprawdzania warunków brzegowych.

Słowa kluczowe

Wartość własna Kształt własny Stal AISC

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL AISC 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL AISC 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD