Posouzení svarů kolejnic jeřábových drah v mezním stavu únosnosti podle EN 1993-6

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Pokud je nosník jeřábové dráhy navržen s kolejnicemi z ploché oceli, je třeba při posouzení, respektive při návrhu také vždy uvážit svarové spoje daných kolejnic. Obecně můžeme zvolit buď průběžné anebo přerušované koutové svary. Následující příspěvek má přiblížit postup a zvláštnosti posouzení zejména podle EN 1993-6.

Možnosti uspořádání svarů na zábradlí

Existují dvě varianty přerušovaných svarových spojů. Ty jsou znázorněny na následujícím obrázku z [2] .

Obr. 01 - Možnosti uspořádání

Svařované profily lze uspořádat na protilehlých stranách nebo v odstupech. Nevhodné uspořádání je ovšem pro posouzení nevýhodné, protože pro přenos vodorovných zatížení lze použít pouze jeden svar. Třetí možností, která není na obrázku znázorněna, je samozřejmě spojitý koutový svar po celé délce kolejnice.

Obr. 02 - Spojitý svar

Efektivní délka zatížení

Pro výpočet příslušných napětí svarů je třeba spočítat účinné délky zatížení. EN 1993-6 [3] rozlišuje tři možnosti a poskytuje příslušné vzorce pro výpočet l eff v tabulce 5.1.

Obr. 03 - ČSN EN 1993-6, tabulka 5.1

V tomto případě se l eff vztahuje na spodní stranu horní pásnice. Pro posouzení svaru je ovšem rozhodující horní plocha horní pásnice. Proto se tloušťka eff eff sníží o tloušťku dvojité pásnice t f .

Obr. 04 - Efektivní délka zatížení

Posouzení na únosnost

Napětí ve svarech kolejnice se vypočítá podle směrové metody uvedené v [2] . V tomto případě se napětí vztahují k rozdělující ploše koutového svaru. Podle [2], (NA) kapitoly 4.5.2 je třeba pro svar zachovat minimální tloušťku konstrukce. Norma vyžaduje svar o minimální tloušťce alespoň 3 mm nebo použití následujícího vzorce:
$ \ mathrm a \; \ geq \; \ sqrt {\ max \; \ mathrm t} \; - \; 0,5 $

Excentrické zatížení kola 1/4 šířky hlavy kolejnice se podle mezního stavu únosnosti podle [3] nezohledňuje. Proto se vždy provádí posouzení v důsledku zatížení kol.

Případ 1: Spojitý kolejový svar

Obr. 05 - Napětí v mezním stavu únosnosti

U přerušovaných svarů na kolejnici je třeba zkontrolovat, zda je délka svaru lw menší než vypočtená zatížená délka l eff . Pro posouzení je obecně rozhodující minimum z obou hodnot.

Obr. 06 - Svary v přerušovaném koutovém svaru

Případ 2: Přerušovaný svar na protilehlých stranách

Obr. 07 - Napětí v mezním stavu únosnosti v případě protilehlých svarů v přerušovaném kolejnicovém svaru

Případ 3: Přerušovaný přerušovaný kolejový svar

Vzhledem k tomu, že vodorovné zatížení je působeno pouze na svarovou sekci v případě rovnoměrného uspořádání svarů, není dělitel 2 jako H Ed .

Obr. 08 - Napětí v mezním stavu únosnosti v případě střídavého uspořádání svarů v přerušovaném kolejnicovém svaru

Literatura

[1]  Seeßelberg, C. (2016). Kranbahnen: Bemessung und konstruktive Gestaltung nach Eurokód (5. ed.). Berlín: Bauwerk.
[2]  Eurokód 3: Posouzení ocelových konstrukcí - Část 1-8: Posouzení spojů; EN 1993-1-8: 2005 + AC: 2009
[3]  Eurokód 3: Posouzení ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové nosné konstrukce; EN 1993-6: 2007

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné Ocelové konstrukce
CRANEWAY 8.xx

Samostatný program

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Cena za první licenci
1 480,00 USD