V programu RSTAB jsem definoval počáteční deformaci. Pokud přídavný modul FE-LTB přebírá zatížení, proč ne také imperfekci?

Odpověď

Podle normy EN 1993-1-1 a DIN 18800 část 2 je při výpočtu podle teorie II. řádu nutné zadat geometrické náhradní imperfekce pro zjištění geometrických a konstrukčních imperfekcí. Tuto počáteční deformaci je nutné zohlednit vzhledem k nejmenšímu vlastnímu tvaru vybočení resp. vlastnímu tvaru při klopení.

V přídavném modulu RF-/FE-LTB se proto k nejmenšímu vlastnímu číslu spočítá příslušný vlastní tvar (předpokládaná analýza vlastních čísel) a vybere se jako tvar počáteční deformace. Použití imperfekce potom proběhne na základě úpravy měřítka vlastního tvaru uživatelem.

Počáteční deformace v přídavném modulu RF-/FE-LTB tak vycházejí z vlastního tvaru. Imperfekce definované v programu RFEM/RSTAB nehrají žádnou roli, a proto se nepřevezmou.

Klíčová slova

Imperfekce Počáteční zakřivení Vlastní tvar Náhradní imperfekce

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD