Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Jak mohu podle DIN EN 1992-1-1 / NA: Kapitola NCI Re 2.3.1.2 (3) nebo DIN EN 1990 / NA Kapitola NDP na A.1.3.1 (4) zohlednit dílčí součinitel spolehlivosti γ Q, T v automatickém kombinátoru zatížení 1,0? Hodnota γ Q, T = 1,5 se standardně používá.

Odpověď

Při implementaci je třeba zkopírovat zatěžovací stav "Teplota" (viz Obrázek 01). Všechna zatížení obsažená v daném zatěžovacím stavu se zkopírují. Jeden zatěžovací stav se používá pro zatěžovací stav v mezním stavu únosnosti (ULS), druhý pro mezní stav použitelnosti (SLS). Zatížení zatížením v zatěžovacím stavu u ULS se nyní vynásobí hodnotou 1.0 / 1.5 = 0.667 (viz obrázek 02).

Pokud se obě zatěžovací stavy nezobrazí současně, ovšem pouze pro konkrétní návrhovou situaci se v příslušných kombinačních pravidlech stanoví výjimky. U ULS je velmi jednoduché definovat zatěžovací stav vlastní tíhy tak, aby nebyl spojen s případem pro uživatelem definovaným teplotním režimem pro SLS (viz obrázek 03). Přesný opak pro SLS, tj. Zatěžovací stav vlastní tíhu ne s teplotou pro ULS (viz obrázek 04). Je třeba aktivovat kontrolu "Různé pro každou kombinaci výrazů".

Potřebný kombinátor zatížení pak získáme (viz obrázek 05).

Klíčová slova

Stanovení lineárně-elastických vnitřních sil Teplota Vetknutí Neporušená

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD