Jak mohu podle normy DIN EN 1992-1-1/NA: kapitola NCI 2.3.1.2 (3) resp. podle normy DIN EN 1990/NA, kapitola NDP A.1.3.1(4) zohlednit dílčí součinitel spolehlivosti γQ,T v automatické kombinaci zatížení? Standardně se použije hodnota γQ,T = 1,5.

Odpověď

Pro použití v programu je nutné zkopírovat zatěžovací stav "Teplota" (viz Obrázek 01). Přitom se společně zkopírují všechna zatížení nacházející se v zatěžovacím stavu. Jeden zatěžovací stav se používá pro kombinace zatížení v mezním stavu únosnosti (ULS), druhý pro mezní stav použitelnosti (SLS). Zatížení v zatěžovacím stavu pro MSÚ se nyní vynásobí 1,0/1,5 = 0,667 (viz Obrázek 02).

Aby se oba zatěžovací stavy nevyskytovaly současně, ale pouze pro určitou návrhovou situaci, stanoví se v příslušných kombinačních pravidlech výjimky. Pro MSÚ je možné zatěžovací stav Vlastní tíha definovat tak, že se nekombinuje se zatěžovacím stavem Teplota pro MSP (viz Obrázek 03). U MSP je to opačně, tedy zatěžovací stav Vlastní tíha bez teploty pro MSÚ (viz Obrázek 04). V tomto případě je nutné zaškrtnout políčko "Různě pro každé kombinační pravidlo".

Poté se zobrazí požadovaná kombinatorika zatížení (viz Obrázek 05).

Klíčová slova

Lineárně pružné stanovení vnitřních sil Teplota Uložení Bez trhlin

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD