Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Nové

FAQ 003222 CS

26. června 2019

Gerhard Rehm Obecné RFEM RSTAB

Lze tak přečíst hodnoty z tabulky pro zadání parametrického zadání?

Odpověď

Položku & & refcell se syntaxí "Číslo tabulky $ (popis buňky)" můžeme vybrat z tabulky. Na obrázku 4.01 je znázorněn prut o délce 4,20 m. V tabulce "1.17 Pruty" se v dané buňce L1 zobrazí délka. Tuto hodnotu lze nyní použít v seznamu parametrů nebo v editoru vzorců. Pro tento postup použijeme pro systém znázorněný na obrázku 01 následující vzorec: $ 1.17 (L1)

Čtení buněk z tabulky výsledků není z důvodu kruhovitosti možná.

Klíčová slova

Tabulka Čtení buňky Parametrizace $ refcell Editor vzorců

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD