Jaký vliv má funkce „Dělit pruty na nich ležícími uzly“ na nastavení sítě KP?

Odpověď

Pokud aktivujeme volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“, bude prut interně rozdělen v těch místech, kde se nacházejí uzly.
Konstrukce, kterou vidíme na obr. 01, se skládá ze dvou prutů. Prut P1 je určen koncovými uzly 1 a 2 a prut P2 uzly 3 a 4.
Jestliže aktivujeme volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“, rozdělí se interně prut P1 v uzlu 4. Prut P1 se tak spojí s prutem P2, což lze také pozorovat na deformaci (viz obr. 02).
Jestliže volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“ neoznačíme, pak se prut P1 v uzlu 4 nerozdělí. Prut P1 tak není připojen k prutu P2. Na obr. 03 vidíme, jaká je v takovém případě deformace.
Konstrukce, která je znázorněna na obr. 04, obsahuje prut P1, který je vymezen uzly 1 a 2. Na prutu leží dále uzel 3, na který působí uzlové zatížení PZ = 50 kN. Prut P1 je daným uzlovým zatížením namáhán pouze v případě, že jsme aktivovali volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“ (obr.  05). Pokud tuto volbu deaktivujeme, toto uzlové zatížení na prut P1 nepůsobí (obr. 06).

Klíčová slova

Dělení Dělení prutu

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD