Jaký je rozdíl mezi izotropním plastickým 1D materiálem a izotropním nelineárním elastickým 1D materiálem?

Odpověď

Tyto dva materiálové modely se liší následovně:

V izotropním nelineárním elastickém 1D materiálovém modelu nejsou zohledněny žádné plastické deformace. To znamená, že při odlehčení se materiál vrátí do původního stavu.

U izotropního plastického 1D materiálového modelu se uvažuje plastická deformace.

U obou materiálových modelů se nelineární vlastnosti zadávají v dalším dialogu. Pokud pro zadání použijeme diagram, můžeme stanovit u obou modelů průběh po posledním kroku.

U izotropního nelineárního elastického 1D materiálového modelu lze zadat antimetrický pracovní diagram (odlišný pro kladnou a zápornou oblast), u izotropního plastického 1D modelu musí být diagram symetrický.


Klíčová slova

Materiálový model Nelineární Plastický Materiál Výpočet Chování Plastický 1D Nelineární 1D

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD