Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Databáze znalostí

Databáze znalostí

Naše databáze znalostí obsahuje mnoho odborných technických článků i užitečné tipy a triky, které Vám mohou usnadnit řešení úloh z oblasti statiky v programech Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  RSBUCK / RF-STABILITY vypočítá alespoň jeden součinitel kritického zatížení nebo jedno kritické zatížení a přiřazený tvar boulení. Vzpěrná délka se pak spočítá z kritického zatížení (viz zde ). Vzhledem k tomu, že se tato analýza nekontroluje u jednotlivých lokálních konstrukčních prvků, ale pouze u celé konstrukce, pak souhrnné součinitele zatížení odpovídají globální konstrukci a nikoli lokálním prvkům. Může se ovšem stát, že některá součinitelová zatížení v plošině selhává globálně (v závislosti na tuhosti a normálové síle také selže lokálně).

  Vypočítané efektivní délky by proto měly používat pouze pruty, které pracují v příslušném boulení. V případě globálního selhání konstrukce (viz příklad obrázku 1) je proto obtížné vyvodit závěry týkající se chování jednotlivých prutů při boulení.

  Obrázek 2 znázorňuje konstrukci, na níž zadní sloupy pracují. Doporučujeme proto použít pouze vzpěrné délky pro oba sloupy.

  Znovu obecně: Vybočení ze modulu RSBUCK platí pouze pro konstrukční část v příslušném směru pouze tehdy, pokud příslušný tvar boulení zřetelně "vybočuje" daný prut oproti jinému v příslušném směru. Je ovšem zřejmé, že normálové síly mají vliv také na výsledky.

 • Odpověď

  Nezávislé spodní konstrukce nejsou navzájem propojené a ve výpočtu se považují za samostatné spodní konstrukce. Jsou to nezávislé modely bez ovlivnění (viz obrázek 2).

  Doporučujeme submodely upravovat samostatně jako jednotlivé soubory. Poté lze s RSBUCK provést stabilitní analýzu.
  V opačném případě musí být dílčí modely spojeny. Je ovšem třeba zohlednit, že konstrukce dílčích konstrukcí by měly být zachovány, pokud se dílčí modely skládají do kompletního modelu konstrukce (viz obrázek 3).

  Funkce "Nezávislé systémy" je užitečná při detekci dílčích konstrukcí. Vyhledá všechny nezávislé systémy a zobrazí je jako skupiny (viz Obrázek 4).
  Tuto funkci najdeme v menu Extras -> 
 • Odpověď

  Ne, nejsou. V modulu RSBUCK se neprovádí žádná stabilitní analýza pro klopení.

 • Odpověď

  RSKNICK a RF-STABIL provádějí analýzu vlastních hodnot na celkovém modelu s daným normálním stavem síly. Výsledkem je, že v závislosti na požadovaném počtu vlastních hodnot jsou kritické faktory zátěže vydávány s příslušnými údaji o vzpěr a pro každý sloupec pro každý vlastní tvar vzpěrné délky kolem silné a slabé osy.

  Protože obvykle má každý zatěžovací stav v prvcích jiný stav normálové síly, je pro každou nosnou situaci pro jednotlivé rámové podpěry k dispozici samostatný výsledek výsledků vzpěrné délky. Vzpěrná délka, na jejímž vzpěru jsou opěrné spony v rámové rovině, je správnou délkou pro důkaz příslušné situace zatížení.

  Protože tento výsledek může být odlišný pro každou analýzu v důsledku různých situací zatížení, předpokládá se, že nejdelší vzpěrná délka všech vypočtených analýz je pro všechny situace zatížení na bezpečné straně.

 • Odpověď

  RSKNICK nevytváří součinitele vzpěrných délek ze sady prutů. Můžete začít pouze z výsledků jednotlivých prutů. Zpravidla pro sadu tyčí se můžete podívat na lištu, kde je vydán nejmenší kritický vzpěr Nr .

  Také může být užitečné zvážit normální síly v jednotlivých tyčích. Jsou-li stejné v celé řadě tyčí s průřezem beze změny, jsou koeficienty vzpěrné délky stejné. Tato hodnota může být také použita pro sadu tyčí.
 • Odpověď

  RSBUCK používá momentové znázornění rozdělení normálové síly v příslušném zatěžovacím stavu. Normálové síly se iteračně zvyšují, dokud nenastane kritický zatěžovací stav. Při číselné analýze je zatížení stabiltem indikováno skutečností, že determinant matice tuhosti je nulový.

  Pokud je známa hodnota součinitele vzpěrné délky, stanoví se na něm vzorec vzpěru a vzpěr. Při nejnižším zatížení působícím proti boulení se určují všechny vzpěrné délky a vzpěrné délky.

  Příklad: Kloubový sloup o délce 20 m, průřez HE-B 500, zatížení vlastní tíhou

  V případě prvního vzpěrujeme součinitel vzpěrné délky k cr, y = 2,92 pro vzpěr okolo hlavní osy. Pro vzpěr okolo vedlejší osy se zatínkovacím zatížením 651,3 kN získáme efektivní součinitel délky 1,00.

  Pokud zadáme výraz pro stanovení zatížení na vzpěru N cr = π2 * E * I / L cr² až L cr a použijeme N cr = 651.3 kN a I y = 107.200 cm 4 získáme L cr, y 58.4 m , což vede k součinitele vzpěrné délky k cr, y 2,92.

  V modulu RSBUCK jsou pro každý vzpěrný režim a zatížení vybočeny dva efektivní součinitele délky.

  Abychom získali správný součinitel vzpěrné délky pro kolmý průhyb na ose y (vybočení okolo hlavní osy), je třeba počítat několik režimů vzpěru (tvary tvarů). Správná hodnota se zobrazí v dialogu 2.1. Na příkladu se jedná o třetí vzpěrný režim se vzpěrným zatížením 5485,5 kN. Pro toto zatížení se spočítají součinitele vzpěrné délky a vzpěrné délky následovně: k cr, y = 1.0 a k cr, z = 0.345. 

  V případě kvadratického průřezu jsou výsledkem dvě stejné účinné délky, protože tuhost v obou směrech je stejná.

 • Odpověď

  V modulu RSBUCK a v modulu RF-STABILITY se nejdříve vypočítá nejnižší kritické zatížení. To je dosaženo například u kloubového sloupu (Eulerova boulení 1, průřez IPE) pro vzpěr okolo osy z. Při tomto vybočení se efektivní délka L cr, y určí retrospektivně.

  Abychom získali správné vzpěrné délky pro L cr, y , je třeba zohlednit i druhý boulení (tvar). Pro výpočet parametrů výpočtu je třeba zadat minimálně dva nebo více vzpěrných stavů. V druhém boulení se nám podařilo zvýšit vzpěrné zatížení (kloub po osy y), čímž dosáhnete správného vybočení, L cr, y .

  Jak je vidět na příkladu, RSBUCK nebo RF-STABILITY vyžadují výpočet několika vzpěrných režimů (tvarů). Získáme tak výsledky pro jednotlivé směry (viz obrázek).

 • Odpověď

  Zkontrolujte, zda nastavení pro uvažování příznivého účinku tahových sil je v RSTAB a RSBUCK stejná.

  RSTAB stanoví součinitel kritického zatížení podle nelineární metody výpočtu: Zatížení se postupně zvyšuje o hodnotu součinitele přírůstku zatížení Δk, dokud se systém nestane nestabilním. Na druhé straně RSBUCK provádí lineární analýzu vlastních čísel. Z toho důvodu mohou mít nelineárně působící prvky, jako například vypadávající pruty nebo podpory, různé účinky v RSTAB a RSBUCK.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”