265x
005480
15.4.2024

Rozhraní RFEM 6 / RSTAB 9 – IDEA StatiCa

Jak mohu vyměňovat data mezi programy RFEM 6 / RSTAB 9 a IDEA StatiCa?


Odpověď:

Předpoklady

  • Program RFEM 6 / RSTAB 9 je nainstalován
  • Vlastníte platnou licenci pro WebServices
  • Webové služby jsou aktivovány v nastavení programu RFEM 6 /RSTAB 9
  • Program IDEA StatiCa je nainstalován
  • BIM Link z IDEA StatiCa na RFEM 6 / RSTAB 9 je nainstalován (IDEA StatiCa > záložka "BIM" > "Aktivujte svůj BIM Link" > RFEM 6 / RSTAB 9)

Postup

  1. Vytvořte a spočítejte model v programu RFEM 6 /RSTAB 9
  2. Otevřete zástupce "IDEA StatiCa 2X.X pro RFEM 6" nebo" IDEA StatiCa 2X.X pro RSTAB 9".
  3. Vyberte uzly přípojů a připojené pruty nebo prut v programu RFEM 6 /RSTAB 9
  4. Importujte geometrii do aplikace Checkbot pomocí možnosti "Importovat" > "Spoje" nebo "Prut".
  5. Přeneste přípoj nebo prut z aplikace Checkbot do programu IDEA StatiCa

Tip

Pokud chcete posuzovat ocelové přípoje, můžete také použít náš addon Ocelové přípoje v programu RFEM 6.


Autor

Ing. Gutmann zajišťuje technickou podporu zákazníkům společnosti Dlubal Software.