160x
005483
16.4.2024

Možnost - Preferována nezávislá síť konečných prvků

Jak se projeví volba Preferována nezávislá síť konečných prvků v nastavení sítě?


Odpověď:

Volba Preferována nezávislá síť umožňuje vytvářet sítě konečných prvků mezi různými objekty, které jsou na sobě nezávislé.


Předpokladem je, že jsou tyto objekty navzájem integrovány.
Tato technika umožňuje vytvořit individuální síť konečných prvků pro různé objekty. Lze tak snížit počet konečných prvků a ušetřit čas při výpočtu.

Jako velmi dobrý příklad lze uvést základovou desku na půdním masivu. V tomto případě lze modelovat těleso půdního masivu pomocí hrubší sítě prvků a současně zjemnit síť prvků integrované základové desky.


Autor

Ing. Lex je zodpovědný za vývoj produktů pro skleněné konstrukce a za zajištění kvality programu RFEM. V rámci technické podpory pečuje o zákazníky.