259x
005479
9.4.2024

Addony pro betonové konstrukce

Jaké produkty doporučujete pro statické výpočty a posouzení železobetonových konstrukcí?


Odpověď:

Následující programy a addony jsou vhodné zejména pro vaše projekty v oblasti železobetonu.

Hlavní program

Pro modelování konstrukce a stanovení vnitřních sil potřebujete některý z hlavních programů. V závislosti na použití lze použít program RSTAB 9 nebo RFEM 6.

  • RSTAB: Analýza rovinných nebo prostorových prutových konstrukcí
  • RFEM: MKP analýza plošných, stěnových, skořepinových a prutových konstrukcí

Pokud váš model obsahuje kromě prutových prvků také plošné komponenty, jako jsou desky a stěny, potřebujete RFEM.

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí

Pomocí addonu Posouzení železobetonových konstrukcí můžete posuzovat modely železobetonových prvků. Posouzení podle normy zahrnují nejen pruty (ohybové nosníky, sloupy) a plochy (desky, stěny), ale také oblasti ploch s nebezpečím protlačení. Pro sloupy je integrováno posouzení stability metodou jmenovité křivosti.

Výztuž lze zadat vlastní uživatelsky nebo ji může stanovit program. Při splnění těchto základních podmínek lze provést posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti podle některé z následujících norem:

  • EN 1992 - včetně národních příloh
  • ACI 318
  • CSA A23.3
  • SP 63.13330

Addon také umožňuje analýzu deformací železobetonových ploch s trhlinami (stav II) pomocí aproximačních metod popsaných v normách. Zohlednit lze jak tahové zpevnění, tak dotvarování a smršťování.

Další addony

Pro speciální požadavky na železobetonové konstrukce jsou k dispozici další addony a přídavné programy, které vám při řešení pomohou.

Pokud chcete použít průřez, který není obsažen v rozsáhlé databázi průřezů v programu RFEM 6 nebo RSTAB 9, použijte přídavný program RSECTION, který vám pomůže při modelování průřezu včetně výztuže. Poté můžete tento průřez posoudit jako obvykle pomocí addonu Posouzení železobetonových konstrukcí.

Pokud je nutné provést seizmickou analýzu nebo analýzu kmitání, addony pro dynamickou analýzu nabízejí výkonné nástroje. Addon Modální analýza umožňuje počítat vlastní frekvence a v kombinaci s addonem Analýza spektra odezvy seizmické posouzení podle mnoha norem.

Pokud plánujete budovu s komplikovaným tvarem, pro stanovení zatížení větrem s přihlédnutím k patřičným normám vám pomůže program RWIND: Pomocí CFD analýzy může stanovit zatížení větrem i pro velmi složité tvary budov.

Pokud fáze výstavby ovlivňují konečné vnitřní síly v konstrukci nebo pokud rozhodující vnitřní síly pro statické posouzení vyplývají z určitých fází výstavby, je třeba zohlednit je v modelu pomocí addonu Analýza fází výstavby. Addon Model budovy vám usnadní zadání velké vícepodlažní betonové konstrukce.


Autor

Ing. Vogl vytváří a spravuje technickou dokumentaci.