Wymiana danych za pomocą importu "IFC2x3 Coordination View 2.0"

Wskazówki i porady

Import "IFC2x3 Coordination View 2.0" pozwala na wirtualny import praktycznie każdego fizycznego modelu z różnych programów do RFEM/RSTAB celem wygenerowania modelu analitycznego.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD