RF-/STEEL CSA | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Wymiarowanie prętów i zbiorów prętów na rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie, kombinację sił wewnętrznych oraz skręcanie
 • Analiza stateczności dla wyboczenia, wyboczenia giętnego i zwichrzenia
 • Automatyczne określanie krytycznych obciążeń wyboczeniowych oraz krytycznego momentu dla zwichrzenia dla ogólnego przyłożenia obciążeń i warunków podporowych, dzięki użyciu specjalnego programu dla MES (analiza wartości własnych) zintegrowanego w tym module
 • Alternatywne analityczne obliczanie krytycznego momentu dla zwichrzenia dla sytuacji standardowych
 • Możliwość zastosowania odrębnej podpory bocznej dla belek
 • Automatyczna klasyfikacja przekrojów
 • Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności (ugięcie)
 • Optymalizacja przekroju
 • Obszerna biblioteka przekrojów, na przykład walcowane przekroje I, C, T, prostokątne przekroje o kształtach zamkniętych, kątowniki, pręty okrągłe, symetryczne, asymetryczne i parametryzowane przekroje I oraz T, a także stal kątowa i kątowniki podwójne
 • Przejrzyście ułożone tabele wyników
 • Szczegółowa dokumentacja wyników wraz z odniesieniami do wykorzystanych równań obliczeniowych i ich opisem w normie
 • Wiele opcji filtrowania i układania wyników według prętów, przekrojów, miejsc x lub przypadków, grup i kombinacji obciążeń
 • Tabela wyników dla smukłości prętów i głównych sił wewnętrznych
 • Wykaz materiałów wraz z ich ciężarem i objętością
 • Doskonała integracja z programem RFEM/RSTAB
 • Jednostki metryczne i anglosaskie
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL CSA 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg CSA S16 (Norma kanadyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD