Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych RSTAB 9 | Interfejs

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Program RSTAB do analizy statyczno -wytrzymałościowej konstrukcji 3D jest idealnym narzędziem do wymiarowania konstrukcji szkieletowych ze stali, betonu zbrojonego, drewna, aluminium lub innych materiałów.

W programie RSTAB można łatwo i szybko zdefiniować model konstrukcyjny, a następnie obliczyć siły wewnętrzne, odkształcenia i reakcje podporowe. Dostępne są także różne rozszerzenia uwzględniające wymagania materiałowe i normowe.

  • RSTAB 9 dla ram i kratownic

Graficzny interfejs użytkownika z możliwością edycji do indywidualnego dostosowania

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Model jest tworzony w interfejsie typowym dla CAD, za pomocą tabel lub za pomocą kombinacji obu tych możliwości. Wprowadzanie danych jest ułatwiane dzięki rozbudowanym menu kontekstowym. Ponieważ model konstrukcyjny jest zwizualizowany w sposób fotorealistyczny, można bezpośrednio sprawdzić wprowadzone dane.

1

Intuicyjny interfejs użytkownika

Modele tworzone są w graficznym interfejsie użytkownika typowym dla programów CAD. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obiektach w podglądzie konstrukcji lub w nawigatorze otwiera menu kontekstowe, ułatwiające tworzenie lub edycję takich obiektów.

Interfejs użytkownika jest intuicyjny. Dzięki temu można bardzo szybko tworzyć elementy konstrukcyjne i obciążenia.

2

Interfejs użytkownika w wielu językach

Program można uruchomić w następujących językach: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, czeski, polski, rosyjski, chiński i holenderski.

3

Fotorealistyczny rendering

Fotorealistyczny rendering modelu (opcjonalnie z wykorzystaniem tekstur) zawsze zapewnia natychmiastową kontrolę nad wprowadzanymi danymi. Paletę kolorów dla potrzeb wyświetlania można dowolnie dostosowywać i zapisywać osobno dla ekranu i dla wydruku.

4

Właściwości wyświetlania

Aby uzyskać bardziej przejrzysty obraz renderowania konstrukcji, istnieje możliwość przypisania różnych kolorów do różnych jej elementów.

Rozróżnia się różne właściwości elementów, takie jak węzły, linie, pręty, zbiory prętów, powierzchnie i bryły. Ponadto model można wyświetlić w fotorealistycznym renderowaniu.

5

Kontrola wyświetlania elementów

Możliwe jest wybiórcze wyświetlanie lub ukrywanie różnych typów obiektów, takich jak węzły, pręty, podpory i inne. Model można wymiarować przy użyciu linii, łuków, kątów, pochyleń oraz różnic wysokości. Ponadto można dowolnie definiować linie pomocnicze, przekroje i komentarze, które pomagają wprowadzać i oceniać dane konstrukcyjne. Obiekty pomocnicze można też wyświetlać lub ukrywać pojedynczo.

6

Ustawienia globalne

W jednym ogólnym oknie dialogowym określa się jednostki dla danych początkowych, obciążeń i wyników programu RFEM/RSTAB oraz wszystkich modułów dodatkowych.

Różne ustawienia dla jednostek można zapisywać i importować ponownie. W ten sposób tworzy się różne profile używane na przykład w konstrukcjach stalowych i żelbetowych.

Zalety

RSTAB

  • Szybkie modelowanie dzięki zaawansowanej technologii wprowadzania
  • Jeden program dla wszystkich typów konstrukcji, od belek jednoprzęsłowych po złożone konstrukcje belkowe 3D
  • Szybkie obliczenia przy użyciu technologii wieloprocesorowej
  • Obsługa norm krajowych i międzynarodowych
  • Szybkie generowanie profesjonalnie wyglądającego raportu
  • Automatyczne generowanie obciążeń wiatrem przy użyciu zintegrowanej symulacji wiatru CFD (wymagane RWIND)
  • API za pośrednictwem serwisu internetowego
  • Program rozpoznawalny na całym świecie z ponad 100 000 użytkowników
  • Profesjonalne wsparcie klienta zapewniane przez ponad 20 inżynierów wsparcia

Cena

Cena
2 850,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 11. października 2022 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 17. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinar 15. grudnia 2022 12:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 15. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Webservices i API w RFEM 6

Webservices i API w RFEM 6

Webinar 14. września 2022 12:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 8. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Raport z obliczeń w RFEM 6 i RSTAB 9

Raport z obliczeń w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 25. sierpnia 2022 12:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 15. czerwca 2022 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 27. kwietnia 2022 8:30 - 12:30 CEST

RSTAB 9
Model 3D szkoły zawodowej w RFEM (© Eggers Tragwerksplanung GmbH)

Rozwiązania specjalne

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty | Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie wartości dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) techniką optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji. Ponadto, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji jednostkowej dla materiałów zdefiniowanych w modelu konstrukcyjnym.

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR