266x
002794
2024-03-13

Typ pręta "Tłumik"

Korzystając z typu pręta "Tłumik", można zdefiniować współczynnik tłumienia, stałą sprężystości i masę. Ten typ pręta rozszerza możliwości Analizy historii czasowej.

Jeśli chodzi o lepkosprężystość, typ pręta "Tłumik" przypomina model Kelvina-Voigta, który składa się z elementu tłumiącego oraz elastycznej sprężyny (połączonych równolegle).