1424x
001277
2023-08-10

Most Króla Ludwika w Kempten, Niemcy

Zabytkowy Most Króla Ludwika, zbudowany w 1852 roku, o długości 123 m, jest wybitnym przykładem inżynierii lądowej w Niemczech. Od 1986 r. dawny drewniany most kolejowy służy jako most dla pieszych i rowerzystów nad głębokim na ponad 30 m przekopem rzeki Iller.

Podczas prac renowacyjnych mostu, firma Konstruktionsgruppe Bauen, klient Dlubal, skupiała się na istotnych kwestiach, jakimi były konserwacja, zachowanie historycznego charakteru i zrównoważony rozwój.

Ważne było zachowanie jak największej części istniejącej konstrukcji. Wymienione zostały tylko te elementy konstrukcyjne, których zły stan techniczny uniemożliwiał dalszą eksploatację. Nowo opracowane rozwiązanie dla ochrony przed warunkami atmosferycznymi obejmuje pochylone płyty z drewna modrzewiowego, które chronią układ konstrukcyjny i umożliwiają widok na unikalną konstrukcję nośną.

Konstrukcja

Konstrukcja nośna mostu składa się z dwóch połączonych ze sobą kratownic  Howe'a o rozpiętości 12,2 m i 30 m. W 1879 roku środkowe przęsło zostało wzmocnione przez zamontowanie stalowej kratownicy, aby sprostać rosnącym obciążeniom kolejowym.

Obliczenia przeprowadzono w programie RSTAB. Do wymiarowania elementów stalowych wykorzystano moduł dodatkowy STEEL EC3, a do wymiarowania elementów drewnianych wykorzystano moduł dodatkowy TIMBER Pro.

Miejsce Illerstraße
87437 Kempten (Allgäu), Niemcy

Klient Miasto Kempten
www.kempten.de
Obliczenia konstrukcyjne Konstruktionsgruppe Bauen AG
www.kb-ke.de


Specyfikacja projektu

Dane modelu

Liczba węzłów 1302
Liczba linii 2043
Liczba prętów 2043
Liczba powierzchni 0
Ilość brył 0
Ilość przypadków obciążenia 21
Ilość KO 21
Liczba kombinacji wyników 6
Ciężar całkowity 150,426 t
Wymiary (metryczne) 122,438 x 8,240 x 4,104 m
Wymiary (imperialne) 401.7 x 27.03 x 13.46 feet

Czy mają Państwo jakieś pytania?