Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000076 CS

1. prosince 2017

Nastavení zobrazení RFEM RSTAB

Převzata dva zatěžovací stavy do jedné kombinace výsledků pomocí kritéria 'Or'. Graf výsledků kombinace výsledků však ukazuje, že deformace jsou menší než dva zatěžovací stavy.

Navíc se jedná o pozitivní i zápornou maximální hodnotu RC, a to přesto, že jednotlivé zatěžovací stavy mají kladné hodnoty deformace.

Odpověď

Ve výsledkové kombinaci pak RSTAB přenáší (ortogonální) složky ux, uy und uz jednotlivých zatěžovacích stavů a vytvoří celkovou deformaci u. Podle definice souřadného systému mohou být ortogonální složky zatěžovacích stavů kladné nebo záporné. Proto se jedná pouze o problematiku zobrazení, protože deformace u v grafickém okně nejsou definovány z hlediska jejich směru.

Při stanovení extrémních hodnot v RC se udávají dvě hodnoty: maximální a minimální. Geometrické zadání minimální a maximální hodnoty vede k správné deformaci kombinace výsledků. V tabulce výsledků se zobrazí správná hodnota.

Klíčová slova

Kombinace výsledků Deformace

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD