V kombinaci výsledků s kritériem „nebo“ překrývám dva zatěžovací stavy. Graf výsledků výsledkové kombinace však vykazuje menší deformace než výsledné zatěžovací stavy.

Dále získávám kladnou a zápornou maximální hodnotu pro EK, i když jednotlivé zatěžovací stavy poskytují kladné hodnoty deformace.

Odpověď

V kombinaci výsledků RSTAB překrývá (ortogonální) části ux, uy a uz jednotlivých zatěžovacích stavů az toho celkovou deformaci u. Podle definice souřadného systému mohou být ortogonální složky zatěžovacích stavů kladné nebo záporné. Jedná se tedy pouze o problém reprezentace, protože deformace u znázorněné v grafu nejsou jasně definovány s ohledem na jejich směr.

Stanovení extrémních hodnot EK vede ke dvěma hodnotám: maximální a minimální. Geometrické přidání minimálních a maximálních hodnot poskytuje správnou hodnotu deformace kombinace výsledků. Tabulka výsledků zobrazuje správnou hodnotu.

Klíčová slova

Kombinace výsledků, deformace

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD