FAQ 000609 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Jak zadat pružné podloží prutu v programu RFEM?

Tato otázka je položena v souvislosti s vrtanou pilotou, která je orientována v globálním směru Z a má rozdílné vodorovné podloží v globálním směru X a Y.

Odpověď

Parametry pro zadání pružného podloží prutu závisí na součinitelích podloží plochy.

Součinitele se vztahují vždy k lokálním osám prutu (x, y, z). Součinitele C 1, x , C 1, y a C 1, z tedy udávají hodnoty translační tuhosti ve směru lokálních os prutu (x, y, z).

Hodnota C φ vyjadřuje omezení prutu v otáčení okolo jeho podélné osy.

Hodnoty C 2, x , C 2, y a C 2, z mají vliv na zohlednění únosnosti podloží ve smyku ve směru lokálních os prutu (x, y, z).

Zadané údaje se vždy vztahují na šířku 1 m. Pokud má prut menší šířku, je třeba ji v součinitelích zohlednit, například v případě 30 cm širokého prutu C , z = 10000 kN / m³ x 0,3 m = 3000 kN / m2.

Chceme-li zadat různé vodorovné podloží v globálním směru X a Y, měli bychom se nejprve podívat na lokální osy prutu. Pak můžeme zadat konstanty tuhosti pro jednotlivé směry.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD