Jak zadat pružné podloží prutu v programu RFEM?

Tato otázka je položena v souvislosti s vrtanou pilotou, která je orientována v globálním směru Z a má rozdílné vodorovné podloží v globálním směru X a Y.

Odpověď

Parametry pro zadání pružného podloží prutu závisí na součinitelích podloží plochy.

Součinitele se vztahují vždy k lokálním osám prutu (x, y, z). Součinitele C 1, x , C 1, y a C 1, z tedy udávají hodnoty translační tuhosti ve směru lokálních os prutu (x, y, z).

Hodnota C φ vyjadřuje omezení prutu v otáčení okolo jeho podélné osy.

Hodnoty C 2, x , C 2, y a C 2, z mají vliv na zohlednění únosnosti podloží ve smyku ve směru lokálních os prutu (x, y, z).

Zadané údaje se vždy vztahují na šířku 1 m. Pokud má prut menší šířku, je třeba ji v součinitelích zohlednit, například v případě 30 cm širokého prutu C , z = 10000 kN / m³ x 0,3 m = 3000 kN / m2.

Chceme-li zadat různé vodorovné podloží v globálním směru X a Y, měli bychom se nejprve podívat na lokální osy prutu. Pak můžeme zadat konstanty tuhosti pro jednotlivé směry.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD