Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jak zadat pružné podloží prutu v programu RFEM? Otázka vyvstává pro vrtanou pilotu, která je orientována v globálním směru Z a má různá vodorovná podloží v globálním směru X a Y.

Odpověď

Parametry pro zadání základů pružných prutů jsou založeny na součinitelích základových ploch.

Součinitele se vždy vztahují k lokálním osám prutu (x, y, z). Součinitele C1, x , C1, y a C1, z tak udávají hodnoty pružiny pro posun ve směru lokálních os prutu (x, y, z).

Hodnota Cφ představuje překážku pro otáčení prutu okolo jeho podélné osy.

Hodnoty C2, x , C2, y a C2, z zohledňují smykovou únosnost zeminy ve směru lokálních os prutu (x, y, z).

Zadání se vztahuje vždy na šířku 1 m. Pokud má prut menší šířku, je třeba ho zahrnout do součinitelů, například: Například pro prut C1 o šířce 30 cm, z = 10 000 kN/m³ x 0,3 m = 3 000 kN/m².

Při zadávání různých vodorovných základů v globálním směru X a Y je třeba zohlednit především lokální osy prutu. Poté lze konstanty tuhosti zadat podle příslušných pokynů.

Klíčová slova

Podloží prutu Liniová podpora Základ Zásobník

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD