Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002320 CS

1. prosince 2017

Přídavné moduly RF-CONCRETE NL RF-CONCRETE

Jaká je funkce "Návrh podélného ozubení pro stupeň využití" v nastavení pro nelineární výpočet v prutech RF-CONCRETE? Aktivoval jsem funkci, ale systém je stále nestabilní. Proč?

Odpověď

Tato možnost se stane účinnou, pokud využití 1 / γ> 1.000 má za následek výpočet NL s existující podélnou výztuží (vyplývající ze staticky požadované výztuže, lineární konstrukce) nebo dané základní výztuže.

Pokud je tato volba vybrána, bude požadovaná výztuž nebo výztuž základny odpovídajícím způsobem zvýšena tak, aby bylo dosaženo <1,00 využití při výpočtu NL. Tato volba však funguje pouze pro ověření průřezu (využití NL 1 / γ> 1,00, viz výsledek masky 6.1.1, sloupec E).

Důležité: V případě problému se stabilitou (hlášení => odpor systému příliš nízký, např. Důkaz stability sloupce podle kapitoly II. Objednávka), tato volba nepomůže. V tomto případě musí být výztuž specifikována ručně nebo seřízení systému / zatížení.


Klíčová slova

RF-CONCRETE NL nelineární konstrukce stabilita design výztuž

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD