Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Při výpočtu deformace modelu plochy v přídavném modulu RF-CONCRETE NL se vyskytují nepřiměřeně vysoké hodnoty, jaký by mohl být důvod?

Odpověď

Je ovšem pravděpodobné, že vysoké deformace jsou způsobeny zohledněním smršťování a horizontální podporou v modelu konstrukce.

Smršťování se přitom považuje za vnitřní deformaci jako přetvoření, ovšem v této souvislosti je možné také selhání vlivem smršťování. Pokud se protiproudovému namáhání zabrání vodoodpuditelný vodicí podepření, vytvoří se síly, které mohou vést k selhání betonu, a tím k výraznému nárůstu deformací nebo dokonce k nestabilitě konstrukce.

V této souvislosti je důležité, aby okrajové podmínky modelu konstrukce byly co nejrealističtější při výpočtu nelineární deformace.

Klíčová slova

Smršťování Deformace Nepředvídatelné Vysoká Nestabilita Matrix Singulární Železobeton Stav II

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD