Jak je možné smazat kombinace zatížení nebo kombinace výsledků?

Odpověď

Je třeba rozlišovat mezi ručně a automaticky generovanými kombinacemi zatížení nebo kombinacemi výsledků.
Ručně vytvořené kombinace zatížení nebo kombinace výsledků se v tabulkách nebo v okně "Upravit zatěžovací stavy a kombinace" zobrazí černě a automaticky vygenerované kombinace zatížení nebo kombinace výsledků se zobrazí modře.

Ručně vytvořené kombinace zatížení nebo kombinace výsledků lze smazat pomocí navigátoru projektu - Data, pomocí tabulky nebo okna "Upravit zatěžovací stavy a kombinace".
Nejdříve vybereme kombinace zatížení nebo kombinace výsledků, které se mají smazat, a poté příkaz "Smazat" (viz Obrázek 1).

Automaticky vygenerované kombinace zatížení nebo výsledků lze smazat v okně "Upravit základní údaje o modelu". Nejdříve je nutné odškrtnout políčko "Automaticky vytvořit kombinace". V otevírajícím se okně "Smazat automaticky vygenerované kombinace" klikněte na tlačítko "Smazat“ (viz Obrázek 2). Pokud chcete smazat pouze jednotlivé kombinace zatížení nebo kombinace výsledků, klikněte na tlačítko "Ponechat". Příslušné kombinace zatížení nebo kombinace výsledků je potom možné smazat.

Klíčová slova

Kombinatorika Kombinace zatížení Kombinace výsledků

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD