Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Provádíme stabilitní analýzu podle druhého řádu. Proč se v tomto případě používá při výpočtu napětí fyzikální součinitel spolehlivosti γM1?

Odpověď

Pro posouzení průřezů a stabilit stanoví Eurokód různé dílčí součinitele spolehlivosti. Je třeba si uvědomit, zda se stabilitní analýzy provádějí pomocí posouzení druhého řádu a použitím imperfekcí jako posouzení průřezů. V takovém případě redukce odporu učiníme pomocí γM1.

Klíčová slova

Dílčí součinitele spolehlivosti Posouzení stability Posouzení průřezu Gamma_M1

Literatura

[1]   ČSN EN 1993-1-1:2011-08. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, Praha 2011.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD