Při zadávání zatížení na plochu lze zadat opravný součinitel pro zohlednění spojitého účinku. U vnějších prutů nebo podpor spojitého nosníku je v modelu, který jsem převzal od kolegy, zadaný součinitel 0,8. Neměl by součinitel pro vnější pole mít hodnotu 0,4?

Odpověď

V následujícím příkladu se zatížení rozloží lineárně v závislosti na vzdálenosti mezi pruty, aniž by se zohlednil spojitý účinek. Pro jeho zohlednění se používají opravné součinitele. Pro přiřazení opravných součinitelů zatížení se vyberou pruty, na kterých se má upravit zatížení.

U krajních prutů je opravný součinitel zatížení 0,8, protože se programově zatížení prutů na kraji automaticky sníží na polovinu (při stejných rozpětích).

Velikosti sil podle tabulky pro spojitý nosník s pěti poli:

A = 0,395
B = 1,132

0,395 / 0,5 = 0,8 --> Při výpočtu se součinitelem 0,4 by zatížení bylo nesprávné.

Pruty v poli 1 se opraví na 1,1.

Po kliknutí na tlačítko [OK] se zatížení automaticky upraví.

Klíčová slova

Spojitý nosník Spojitý účinek Opravný součinitel

Literatura

[1]   Manuál RSTAB. Praha: Dlubal Software, říjen 2013.
[2]   Manuál RFEM. Praha: Dlubal Software, prosinec 2012.
[3]   Albert, A. (2018). Schneider - Bautabellen für Ingenieure mit Berechnungshinweisen und Beispielen (23rd ed.). Cologne: Bundesanzeiger.

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD