Lávka pro pěší a cyklisty Isarsteg Nord u města Freising, Německo

Projekt zákazníka

Investor Město Freising, Stavební odbor městského úřadu pro silniční a mostní stavby
www.freising.de
Vedení projektu, návrh nosné konstrukce Bergmeister Ingenieure GmbH
www.bergmeister.it
Konstrukční řešení Arch. Christoph Mayr, J2M Architekten
www.j2m-architekten.de
Dr.-Ing. Josef Taferner, Bergmeister Ingenieure GmbH
Dr.-Ing. Oliver Englhardt, &structures
www.andstructures.com
Prováděcí projekt Dipl.-Ing. Matthias Gander und Dipl.-Ing. Philipp Prighel,
Bergmeister Ingenieure GmbH
Prof. Antonio Capsoni, B&C Associati
www.bieciassociati.it

Konstrukce mostu Isarsteg je dokonale zakomponována do okolní krajiny. Rozvětvená lávka překlenující řeku Isar je inspirována přírodními tvary. Rampy, schody, sloupy a vodorovné nosníky společně tvoří prostorový rám. Lávka pro pěší a cyklisty v délce 160 m byla vyrobena z konstrukční oceli S355 J2G2W (COR-TEN) odolné proti povětrnostním vlivům.

Projekční kancelář Bergmeister Ingenieure použila programy RFEM a SHAPE-THIN pro statický výpočet prostorových konstrukcí.

Konstrukce

Konstrukční návrh lávky byl proveden s ohledem na udržitelnost konstrukce. Lávka je tuhá, staticky neurčitá rámová konstrukce. Všechny součásti, včetně základů a podpěr, jsou navzájem tuze spojeny.

Maximální rozpětí lávky činí 55,0 m a výška 3,75 m. Nadstavba, sloupy a schodiště sestávají z uzavřených průřezů tvaru lodního kýlu odolných proti kroucení.  

Mostní svršek tvoří železobetonová deska tloušťky 150 mm a třídy betonu C 35/45. Je tuze propojen s vrchním ocelovým plechem průřezu tloušťky 25 mm pomocí přivařených trnů. Trny jsou rozmístěny po vzdálenosti 500 mm v příčném a 600 mm v podélném směru.

Lávka je vyklenuta podle deformací jednotlivých částí od vlastní tíhy. Při maximálním užitném zatížení se konstrukce zdeformuje o 112 mm, což odpovídá l/504. Z dynamické analýzy vyšla vlastní frekvence 1,3 Hz pro první vlastní tvar. Pro zajištění komfortu uživatelů lávky byl naistalován tlumič vibrací.

Tato estetická konstrukce získala cenu German Steel Construction Award v roce 2016 a druhé místo v Engineering Prize of the Bavarian Chamber of Engineers v roce 2017. Navíc získala nominaci v German Bridge Engineering Award v roce 2018.

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STAGES 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází v RFEM

Cena za první licenci
850,00 USD