623x
004839
5.4.2024

Posouzení požární odolnosti ploch podle EN 1995, SIA 265, NDS a CSA O86

Máte možnost posoudit plochy na požární odolnost metodou redukovaného průřezu. Redukuje se tloušťka plochy. Posuzovat lze všechny dřevěné materiály, které byly schváleny k posouzení.

U křížem lepeného dřeva lze v závislosti na typu lepidla určit, zda mohou jednotlivé části zuhelnatělé vrstvy odpadávat, protože v určitých oblastech vrstev lze očekávat zvýšené zuhelnatění.