Most Krále Ludvíka v Kemptenu, Německo

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Památkově chráněný most Krále Ludvíka, který byl postaven v roce 1852 a dosahuje délky 123 m, je skvělým příkladem stavitelského umění v oblasti inženýrských staveb v Německu. Od roku 1986 slouží tento dřevěný dříve železniční most jako lávka pro pěší a cyklisty, která překlenuje 30 metrů hluboké údolí řeky Iller.

Investor Město Kempten
www.kempten.de
Statický výpočet Konstruktionsgruppe Bauen AG
www.kb-ke.de

Údaje o modelu

Model

Pro stavební skupinu Bauen, která patří k zákazníkům společnosti Dlubal, byla památková ochrana, zachování historické podstaty a udržitelnost důležitým cílem při restauraci mostu.

Stávající konstrukce měla být v co největší možné míře zachována. Vyměněny byly pouze konstrukční prvky, jejichž poškození bránilo dalšímu používání. Nově navržená ochrana proti povětrnostním vlivům ze šikmých modřínových lamel chrání konstrukci a poskytuje nerušený pohled na jedinečnou konstrukci.

Konstrukce

Nosná konstrukce mostu se skládá ze vzájemně propojených Howeových příhradových nosníků o rozpětí 38 m, 55 m a 28 m. V roce 1879 bylo vzhledem ke zvyšujícímu se zatížení v železničním provozu vyztuženo střední pole mostu ocelovým příhradovým nosníkem.

Výpočet rekonstrukce stavby byl proveden v programu RSTAB. Pro posouzení ocelových konstrukčních prvků se použil přídavný modul STEEL EC3 a pro posouzení dřevěných konstrukčních prvků přídavný modul TIMBER Pro.

Umístění projektu

Illerstrasse
87437 Kempten (Allgäu), Německo


Klíčová slova

Most Dřevo Ocel Howe Příhradový nosník

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 749x
  • Aktualizováno 22. srpna 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]