Thin Rectangular Orthotropic Plate Under Uniform Load

Verification Example

Thin rectangular orthotropic plate is simply supported and loaded by the uniformly distributed pressure. The directions of axis x and y coincide with the principal directions. While neglecting self-weight, determine the maximum deflection of the plate.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD