410x
001293
28.2.2024

Statické posouzení radarové věže na letišti v Málaze, Španělsko

Tento projekt spočívá ve statickém posouzení konstrukce stávajícího komunikačního stožáru při klimatických, užitných a seizmických zatíženích, které provedla společnost SAQQARA INGENIERIA S.L., zákazník společnosti Dlubal Software. Jedná se o příhradový stožár čtvercového půdorysu z ocelových profilů, na kterém je instalován radar a nezbytné příslušenství, včetně repliky kulovité anténní kopule.

Výpočty zahrnovaly posouzení únosnosti a použitelnosti a také stabilitní analýzu průřezů, přípojů a základů věže i nainstalovaného zařízení. Věž se nachází v Málaze, blízko nejnebezpečnější seizmické oblasti na jihovýchodě Španělska. Analýza byla provedena podle Eurokódu a španělské normy NCSE-02 s mapou aktualizovanou IGM, přičemž se použil hlavní program RFEM spolu s přídavnými moduly pro stožáry, pro posouzení ocelových konstrukcí a pro dynamickou analýzu.

Zadání konstrukce

Tento příhradový stožár má výšku 30 m a půdorysné rozměry 4,1 x 4,1 m. Příslušenství je umístěno na podporách po stranách věže. Věž má navíc dvě plošiny. Jedna se nachází 26 m nad zemí, druhá v maximální výšce 30 m a na ní budou instalovány nová anténní kopule a radarová zařízení. Proběhla pohledová kontrola, byla pořízena geometrická a fotografická data a odebrány nezbytné vzorky, na jejichž základě mohlo být rozhodnuto o vlastnostech materiálů, které bylo možné použít při analýze s dostatečnou bezpečností podle platných předpisů. Přístup na plošiny a přístavbu věže je zevnitř po schodišti.

Výsledky a závěr

Věž byla certifikována pro provoz na základě provozních požadavků na maximální posun a natočení konstrukce v polohové výšce radaru. Na únosnost byly kladně certifikovány nohy a čela věže s ohledem na odolnost, stabilitu a porušení spojovacích prostředků. Bylo prokázáno, že stávající základ je dostačující pro umístění nových zařízení. Přídavný modul TOWER, který pro tyto typy konstrukcí obsahuje dodatky EC3 3-1 a EC1, napomohl rychlejší a spolehlivější certifikaci konstrukce.

Místo Letiště v Málaze - Costa del Sol,
Málaga, Španělsko
Zákazník ENAIRE
Statický výpočet a analýza základů SAQQARA INGENIERIA S.L. 
Tel.: (+34) 946 035 087 
[email protected]
www.saqqaraingenieria.es


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 547
Počet linií 949
Počet prutů 874
Počet ploch 36
Počet zatěžovacích stavů 4
Počet kombinací zatížení 18
Počet kombinací výsledků 2
Celková hmotnost 47,193 t
Rozměry 8,150 x 9,140 x 35,317 m
Verze programu 5.34.01

Máte nějaké otázky?