Czy w programie RFEM istnieje możliwość graficznego skopiowania kilku pojedynczych ładunków?

Odpowiedź

Przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz węzły, których pojedyncze obciążenia chcesz skopiować.

Teraz kliknij przycisk [Przesuń lub Kopiuj]. W następującym oknie dialogowym wprowadź liczbę kopii i wektor przemieszczenia. W oknie dialogowym Ustawienia szczegółów dla Przesuń / Obróć / Lustro zaznacz pole wyboru Załaduj kopiowanie .

Jeśli potwierdzisz przyciskiem [OK], wszystkie wcześniej wybrane pojedyncze ładunki zostaną skopiowane wokół odpowiedniego wektora.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD