115x
005518
2024-05-08

Odwracanie globalnej osi Z w RFEM 6

Gdzie mogę dodatkowo obrócić globalny układ osi (globalna orientacja osi Z) w programie RFEM 6?


Odpowiedź:

Otworzyć okno dialogowe "Dane ogólne". W tym celu należy kliknąć nazwę modelu prawym przyciskiem myszy w Nawigatorze projektu i wybrać odpowiednią pozycję w menu kontekstowym.

Przejdź do zakładki "Ustawienia i opcje".

Wybierz żądaną orientację osi Z.

W przypadku późniejszej zmiany orientacji mogą pojawić się problemy, zwłaszcza dotyczące przyłożonego obciążenia. Wymagana jest tu szczególna ostrożność.


Autor

Pan Faulstich jest odpowiedzialny za zapewnienie jakości programu RFEM i zapewnia wsparcie klienta.